Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. (Pouze v případě, kdy se jedná o předem vyrobené zboží, nevztahuje se na zboží šité na míru, dle § 1877) Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení. (Na Slovensko raději posíláme poukaz s uvedenou částkou "slevový kód", kvůli poplatku za bankovní převod, pokud trváte na poslání peněz přes bankovní účet, napište nám prosím zprávu, jinak bude automaticky vygenerovaný kód se slevou na další nákup)

Odpovědnost za vady a reklamace

Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku, resp. příslušné smlouvy.

Kupující

Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu, a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.

Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

Formulář o odstoupení od smlouvy

Formulář o výměně zboží

Číslo účtu: 234741549/0600

IBAN: CZ98 0600 0000 0002 3474 1549

SWIFT: AGBACZPP